Uživatel: Nejste přihlášen(a)
Uživatel: Heslo:
Účetnictví, rozpočet, daně pro veřejné rozpočty  

KnihyAktuality a informace

Školení "Rozpočtová skladba a účetnictví 2019-2020 pro ÚSC"

Semináře v oblasti rozpočtu, rozpočtové skladby a účetnictví předpokládáme v roce 2019 realizovat v období září - listopadu 2019. Chtěli bychom zde prezentovat jak změny týkající se roku 2019, dále změny připravované na rok 2020.

Děkuji za pochopení

Ing. Jiří Lorenc, M LORDY s.r.o.

Chci vědět více -->
Směrnice - pokyn ke schvalování účetní závěrkyChci vědět více -->
Pomůcka pro zatřídění dlouhodobého majetku

Nabízíme Vám jednoduchý seznam dlouhodobého majetku s uvedenou klasifikací (CZ-CPA, CZ-CC) pro potřeby odepisování dle ČÚS 708.

Chci vědět více -->
účetní výkazy k 31.3.2011

Na základě prvních zkušeností s předáváním výkazů do CSUIS jsem si dovolil popsat největší okruh problémů. naleznete jej v přiloženém souboru.

Chci vědět více -->
Daň z příjmu právnických osob za obce

V přiloženém souboru je popsán účetní pohled na daň z příjmu právnických osob za obec  a základní návod na zpracování daňového přiznání.

Chci vědět více -->
vyplnění textové části přílohy k účetní závěrceChci vědět více -->
Návrh směrnic k účetnictví

Směrnice k účetnictví

  • časové rozlišení
  • rezervy
  • opravné položky
  • reálná hodnota majetku určeného k prodeji
Chci vědět více -->
Průvodka k přijatým fakturám ve vztahu k DPH

Máte zájem o inspiraci, jak by mohla vypadat průvodka k přijatým fakturám u územních samosprávných celků, kteří jsou plátci DPH? Najdete to v přiloženém souboru.

Chci vědět více -->
Nájemní smlouva a DPH

Řešíte problém jak správně uzavřít nájemní smlouvu a vyhovět všem požadavkům kladeným na nás právním řádem, mít ji správně z pohledu DPH a zároveň se vyhnout případným problémům s nájemníkem. Dovolíme si Vám nabídnout vzorovou nájemní smlouvu.

Chci vědět více -->
Darovací smlouva příspěvkové organizace

Víte jak uzavřít darovací smlouvu příspěvkové organizace s dárcem, tak aby k přijetí peněžního daru stačil pouze generální souhlas zřizovatele (účelově neurčený peněžní dar)? Vzorová smlouva je uvedena v příloze.

Chci vědět více -->
Dodatek ke zřizovací listině - do 31.10.2009

Potřebujete upravit zřizovací listinu Vámi zřizované příspěvkové organizace? Pro inspiraci můžete hledat i v námi zpracované zřizovací listině.

Chci vědět více -->
Vítejte na stránkách společnosti M LORDY s.r.o.Chci vědět více -->


NABÍDKA SEMINÁŘŮ:

V současné době nejsou k dispozici žádné aktuální semináře ani školení.
© M LORDY, s.r.o., Polešovice 756, PSČ 687 37, IČ: 26942178, DIČ: CZ26942178, e-mail: .